Persicu Mannu

Si chistionada meda de sa pisca a su persicu in Sardigna, ma nemus adì provau a da contai in limba sarda.. ci provaus nosu! Feus imprassai s'isporto e sa cultura sarda.

Sa Sardigna est unu de is logus prusu importanti in Italia po sa pisca a su persicu, poita sa regioni est prena de lagos mannos in mesu de unu crima callenti in istadi e no tropu fridu in ierru. Custu crima est s’ideali e adì permitiu a su pisci de bivi beni e de ammanniae sa populatzione. In Sardigna arribbat meda genti strangia po piscai in custu bellus logus.

Chi unu piscadori bolliri aciapai pisci mannu depiri portai s'attrezzadura bona, cannasas et mulinellus de casting cun lenza manna (fluorocarbon po is escas chi afundant), is escas depint essi bella mannas e is prusu importanti si tzerriant: swimbait, jig, spinnerbait, jerkbait, crankbait, popper, walking the dog, crawler et is escas in gomma.

Alessandro cun un atru pisci mannu aciapau in su lagu in istadi.

Stagioni po persicu - Sa mellus stagioni po piscai su persicu est in beranu, poita essint is piscis mannus ca tenint is ousu in brenti, ca papant meda e ca funt prusu terriosus. Sa peus stagioni po piscai est s'ierru, poita su frius frimmat su persicu ca incuminzad a papai prus pagu. S'atongiu est meda bonu poita su pisci si movit in s’abba bascia po cicai cosas de papai prima chi arribiri s'ierru. S'istadi est prusu dificile de piscai poita sa basca faidi cuai su pisci in su fundhaghe. Po piscai su persicu est meda importanti castiai su tempus, poita is dies scuriosas funti is prusu bonas, su pisci acostiada in s'abba bascia e abarrat prusu terriosus, assimas candu proiri, o candu cummentza a tronai. Insamus, candu faidi bella dies, su pisci papat, ma abarrat prus pagu scidu poita sa lughe meda no d'agiudat po cassai is atrus piscis. Fintzes su bentu est una cosa chi ndi scida su pisci. Un atra cosa de no scaresci esti sa luna, issa chi faidi lughe in i bias de sa bidda a su notti, faidi lughe fintzes in su lagu innui su persicu provat a cicai atrus piscis po si dus pappai. In Sardigna si podit piscai in is lagus mannus cumenti su Flumendosa, su Coghinas, Is Barrocus, s’Omodeo e atrus, in is fruminis cummenti su Flumendosa e su Tirsu e in is cavas prus piticas.

In sa figura sos swimbait, s’atretzadura po piscai su persicu mannu.

Chini bolliri piscai su persicu du podit fai a pei, cun su belly boat (una specia de gommoncinu a unu postu) e cun sa barca (bendint barcas fata feti po fai custu sport, ca tenint su motori eletricu po si movi a bellu). S’urtima cosa, ma no poita prus pagu importanti, chini bollidi fai beni custu tipu de pisca, a bellu a bellu depiri studiai totu is cosas chi appu nomenau prima, depiri comprai s'atretzadura chi serbiri, depiri tenni pasientzia meda e si depiri fai sa licentza et is permissus chi donada sa Regioni. Custu giornali chistionat meda de sa pisca a su persicu, tandu chi bolleis isciri cummenti du piscai in totu is stagionis e po isciri meda attras cosas sighei ogna mesi Mondo Pesca.