Sa Pisca da Terra

Sa Pisca da Terra

Sa pisca a lancetu est unu modu de pisca lèbiu meda, chi si fait cun d’unu prummu a fundu. Su galleggianti non si imperat ma si ghetant prummixedhus de una pariga de grammus chi serbint po zavorra. Is bicadas de su pisci duncas si intendint a pitzu de sa canna. Est una tècnica fàcili meda, sa chi eus sicuramenti imperau de piciochedhus candu, in s’istadi, aciapaiaus pìsciu re e dogna atru piscixedhu cumenti s’arrocali, sa sparedha, su macioni, sa piscialeta. Bieus calincuna cositedha a pitzu de is montaturas e de su prummu chi si imperat in su lancetu.Su lancetu
Sa montatura chi in italianu si narat ‘scorrevole’, est sèmplici e vàlida meda. Si podit fai cun dus arrogus de nylon o unu sceti. Su dòpiu gamu est imperau candu si bolit  aciapai prus pisci e cun prus lestresa. Aici, candu sballiaus una ferrata c’est s’atru gamu innescau prontu po si donai un atra possibilidadi. Bieus cumenti est fata sa montutatura a dus arrogus de nylon. Su de bàsciu est unu prolungamentu de sa lentza madre e est acapiada a custa cun d’una ‘girella tripla’ si narat. Candu si piscat, su prummu podit andai a stumbai anca est su nù, po ita est scorrevole. Intzaras tocat a ponni un arroghedhu de tubbu de siliconi po dhu proteggi. S’atru arrogu invècias partit in orizontali da sa lentza madre gràtzias a unu snodu chi est compostu de sa sequentza nù-bocitedhas-girella-bocitedhas-nù. Su terminali girat beni a non si atrotoxat a giru a giru de sa lentza madre. Su segamentu de conca de su lancetu est su terminali. Difatis sa currenti de s’àcua medas bortas atrotoxat sa montatura. Opuru, candu ghetaus o recuperaus, su nylon de su terminali si acugurrat cun sa lentza madre e non serbit prus a piscai po ita s’esca non s’ammostat in d’una manera naturali a su pisci. Pruscatotu, candu imperaus unu terminali fini che unu pilu e longu, custu problema est trabballosu a risolvi. Intzaras tocat agatai sa solutzioni prus fàcili po fai in modu chi su finali non s’atrotoxit asuta de s’àcua e potzat aciapai beni su pisci. Sa prima solutzioni est sa de incurtzai sa longhesa de su terminali e ammanniai su diàmetru de su nylon. Custu po dhu fai prus tostau  e duncas prus pagu espostu a sa currenti.  Però si podit imperai puru calincunas de cussas ainas apositas, chi si nant ‘braccetti rigidi’, snodus e is bocitedhas, chi in italianu si nant ‘perline’. Funt solutzionis ùtilis meda ma tocat a fai is contus cun su fundu! Difatis su lancetu si fait pruscatotu innui su fundu est prenu de perda, po ita de pisci nci nd’est meda. Candu si piscat innui su fundu est totu de arena, non c’est peruna possibilidadi de perdi sa montatura ma in mesu a is perdas est meda fàcili. E intzaras, po ita snodus, ‘braccetti rigidi’ e bocitedhas non funt a gratis, candu si perdit sa montatura non c’est de essi prexaus. Tocat a ponni in contu su tempus impreau po fai totu sa montatura e s’inquinamentu puru, candu su prummu abarrat asuta de s’àcua. Inzaras est mellus circai atras solutzionis. Po esèmpiu, candu si recuperat, bisòngiat fai a lestru in su recùperu, artziendi sa canna de botu e arregollendi su filu sentza de si frimmai. Fendi de aici, su prummu non tocat su fundu e non si incastrat in mesu a is perdas. Po non perdi su prummu, si podit imperai puru un atru stratagemma. Bastat a stringi tres o quatrus bocitedhas sperradas, in italianu ‘pallino spaccato’, in bàsciu de sa montatura. Chi depeus ghetai atesu tocat a dhas stringi fintzas seti o otu secundu su pesu de dogna bocitedha. Chi invècias depeus ghetai acanta, bastat a dhas stringi dus o tres. Is bocitedhas depint essi strintas cun pagu fortza po ita, chi si incastrant in calincuna perda, bastat a tirai unu pagu chi sa o is bocitedhas si sfilant, torrendi a nos sa montatura intrea. Is prummus chi si imperant in su lancetu funt de diversus pesus e formas. Ci ndi funt de pitichedhedhus chi serbint candu s’àcua est calma e chi si ghetant acanta de sa riva. Is prummus prus grais invècias, serbint po circai su pisci prus atesu e po fai abbarrai s’esca frimma candu sa currenti est forti. Si imperant prummixedhus a forma de bocitedha o de cubedha po non si cravai in mesu a is perdas. Meda genti, po atirai su pisci, imperat prummus pintaus cun coloris cumenti biancu a mancixedhas arrùbias, pruscatotu candu si piscat me in is stampus de is perdas. Aintru de is stampus serbint custus prummus po ita sa luxi non c’intrat meda e su pisci podit essi richiamau cun is coloris. Difatis, candu s’àcua est lìmpia eus sicuramenti biu ca is piscixedhus cumenti su macioni, funt atiraus meda de su movimentu de su prummu e candu s’acatant chi c’est puru sa cosa de papai, si nci ghetant.